BEFORE WE FORGET in de pers

een artikel van Margriet Verschoor in de Nijmegen-editie van zaterdag 18 mei 2019

De Gelderlander is het grootste regionale dagblad van Nederland voor de grootste provincie van Nederland. 130 redacteuren begeven zich iedere dag opnieuw in onder meer de Achterhoek, de Betuwe, de regio Arnhem/Nijmegen en Oost-Brabant. De Gelderlander profileert zich als de krant die altijd dichtbij, betrokken, en kritisch is, met hun eigen verslaggevers voor de ruim veertig gemeenten in het verspreidingsgebied. Zij brengen het nieuws dagelijks op maat in veertien regionale edities via de krant én 24/7 op dg.nl.

Op de dag van de opening van de expositie is in de Gelderlander een groot artikel gepubliceerd naar aanleiding van een interview met Margriet Verschoor, journaliste bij de Gelderlander en liefhebster van de regionale geschiedenis. In het artikel wordt aandacht besteed aan de reden waarom BEFORE WE FORGET is opgestart en de expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De grote foto van Anneliek voor het oude huis van haar oma is de grote aandachtstrekker van de pagina. Het kader met een fragment van het interview met dhr. Streefland maakt het plaatje compleet.

Door een foutje bij de drukker van de Gelderlander zijn twee andere regio-edities (Maas en Waal en Rijk van Nijmegen) vervangen door editie Nijmegen. Zodat iedereen toch zijn eigen editie kon lezen, was de krant voor iedereen online gratis te lezen. Hierdoor heeft het artikel een nog groter bereik gekregen dan gepland.

Klik hier om het artikel online te lezen

een column van Mireille Peters in de editie van mei 2019

Hallo! Nijmegen is een huis-aan-huismagazine (krant) dat 10x per jaar kosteloos wordt verspreid aan huishoudens en af te halen is in Nijmegen, Weurt, Groesbeek, Heilig Landstichting, Berg en Dal, Beek, Ubbergen, Malden, Wijchen, Beuningen, Lent en Oosterhout. Hallo! Nijmegen verbindt, informeert en inspireert de lezer over alle kansen die de regio te bieden heeft. Door middel van interessante en laagdrempelig geschreven items in samenhang met een frisse en aantrekkelijke vormgeving biedt Hallo! Nijmegen aandacht aan verschillende onderwerpen die de lezer interesseert.

Een vast onderdeel van de Hallo! Nijmegen is de column van Mireille Peters, de coördinator van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. In deze editie heeft zij haar column aan BEFORE WE FORGET gewijd, en een leuk stuk geschreven over haar persoonlijke verbinding met het project. Dankjewel voor het schrijven van deze mooie column en je eindeloze enthousiasme voor BEFORE WE FORGET, Mireille!

een vermelding in de Korte Golf van de editie van april 2019

Het Nijmeegs Katern, nieuwsbrief voor de geschiedenis van stad en streek, is een uitgave van Historische Vereniging Numaga en verschijnt vijf keer per jaar. Leden van Numaga ontvangen het gratis. Het Nijmeegs Katern bevat journalistiek bewerkte en actuele bijdragen over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. Daarnaast is er een nieuwsrubriek, De Korte Golf, waarin activiteiten van Numaga en van verwante verenigingen en instellingen worden aangekondigd, en een rubriek Gesignaleerd, voor recente publicaties over de geschiedenis van Nijmegen. Het Katern biedt ruimte voor discussie en meningsvorming.

Dankjewel Hans voor het plaatsen van BEFORE WE FORGET in de nieuwsrubriek!