Wat doen we bij BEFORE WE FORGET?

In principe bestaat BEFORE WE FORGET uit drie onderdelen.

Website

dé verzamelplaats voor alle informatie

Deze website is het thuishonk van BEFORE WE FORGET. Alle informatie over het project is hier te vinden. Ook zullen er regelmatig updates geplaatst worden over de voortgang van het project, worden hier de belangrijkste aankondigingen gedaan, en kan men een deel van de gedane interviews terugluisteren.

Voor degenen die zelf een interview gaan afnemen is deze website voorzien van alle informatie en ondersteuning die mogelijk nodig is bij het interviewen. Ook kan men een gepland interview aanmelden en uploaden. Alles draait erom de interviewers zo veel mogelijk te ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen op het allerbelangrijkste: het interview afnemen. Wij ondersteunen je graag door de rest voor je te regelen.

Cursuspakketten

een steuntje in de rug voor interviewers

We snappen dat het voorbereiden en afnemen van een interview nog best lastig kan zijn. Wij zijn namelijk ook ooit begonnen, en hadden toen geen idee hoe we het moesten aanpakken.

Daarom proberen we het nu voor jou iets gemakkelijker te maken, door je naast de informatie op deze website een cursuspakket aan te bieden. Je hebt de keuze uit een spoedcursus van één dagdeel of een intensieve begeleiding die 5 tot 7 dagdelen duurt.

Deze cursuspakketten worden op dit moment nog ontwikkeld, maar we verwachten dat ze eind 2019 beschikbaar zullen zijn. Meer informatie over deze cursussen is hier te vinden.

Bijeenkomsten

een jaarlijkse uitwisseling van ervaringen

Ieder jaar laten we rond begin juni de voortgang van het project aan onze deelnemers, het publiek en de partners zien. Dit is belangrijk om te laten zien hoe ver we al zijn gekomen, maar ook om te zien hoe veel interviews er nog gedaan moeten worden. Zo kunnen we steeds weer nieuwe mensen inspireren om mee te helpen door interviews af te nemen bij hun naasten, of nieuwe partners aantrekken die het voortbestaan van het project kunnen garanderen.

Daarnaast is deze jaarlijkse bijeenkomst natuurlijk de perfecte omgeving om ervaringen uit te wisselen en van elkaars verhalen te leren. Zo helpen we elkaar verder, en wordt iedereen steeds een stukje meer een professional. En het is natuurlijk ook gewoon leuk om met zijn allen bijeen te komen en te zien wat we bereikt hebben, vind je niet?