Waar gaat BEFORE WE FORGET over?

Iedere dag verdwijnen er stukjes Nijmeegse geschiedenis. Niet in de zin van een historische bron, maar juist de Nijmegenaren die ondertussen op leeftijd zijn. Allemaal mensen die vol zitten met verhalen over de Tweede wereldoorlog, de wederopbouw van Nijmegen, de Nijmeegse samenleving, de gebruiken en de normen en waarden van vroeger. Allemaal verhalen die uiteindelijk verloren zullen gaan als ze niet bewaard worden.

Iets wat Anneliek Peters, een jonge maker uit Nijmegen, doodzonde zou vinden. Uit eigen ervaring weet ze hoe pijnlijk en onnodig het is om verhalen te verliezen. Ze wil de Nijmegenaren daarom inspireren om te luisteren naar hun naasten die op leeftijd zijn en te vragen naar hun verhalen. Met dit doel is zij het afgelopen jaar er op uit getrokken om de ouderen die ze kent te interviewen en om te ervaren welke fantastische, onverwachte en emotionele verhalen er worden verteld door de generatie van ooggetuigen.

BEFORE WE FORGET is een project waarmee de komende jaren aandacht gevraagd wordt voor het belang van het verzamelen van de verhalen van een uitstervende generatie. Dit alles om onze kennis over de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw vanuit de beleving van ooggetuigen verder uit te breiden en openbaar beschikbaar te kunnen maken. Hierdoor gaan de verhalen na het overlijden van de verteller niet verloren en worden ze toegankelijk voor geheel Nijmegen, in plaats van dat ze in een familie blijven hangen en hun levensduur afhankelijk is van de mate waarin ze verteld blijven worden. 

Ook u kan hieraan bijdragen! Door de leeftijd van de ooggetuigen is er haast bij geboden om deze interviews af te nemen.U kunt zich dan ook vrijblijvend aanmelden om deel te nemen aan het project. Dit kan door zelf interviews af te nemen bij uw naasten. Wanneer u zich aanmeldt krijgt u toegang tot een aantal hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld het cursuspakket dat vanaf september ontwikkeld zal worden. Immers geldt hoe meer deelnemers BEFORE WE FORGET krijgt, hoe meer interviews er gedaan kunnen worden, en hoe succesvoller het project zal zijn.